Struktura zbiorów

Struktura zbiorów

Muzeum gromadzi, przechowuje i udostępnia eksponaty: archeologiczne, militarne, narzędzia i przedmioty codziennego użytku, zarówno poniemieckie oraz przywiezione przez polskich osadników po II Wojnie Światowej, wszelkie dokumenty odnoszące się do historii miasta Bobolice, ziemi bobolickiej oraz Pomorza Środkowego. Ponadto zbiera numizmaty, odznaczenia i medale, wytwory sztuki ludowej i artystycznej, a także okazy przyrodnicze. Część zbiorów jest udostępniana zwiedzającym w formie wystaw stałych w siedmiu działach: archeologicznym, etnograficznym, galerii, historii Bobolic, militariów, sztuki więziennej, przyrodniczym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.