Publikacje

Publikacje

Od początku istnienia naszej placówki wiedzę historyczną popularyzujemy przez publikacje w formie artykułów i opracowań zwartych, a wyniki prac muzeum publikujemy w roczniku  „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, wydawanym przez Muzeum w Koszalinie. Wiele artykułów tematycznych czytelnik znajdzie w miesięczniku „Bobolickie Wiadomości Samorządowe” oraz w „Znad Chocieli”, kwartalniku Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach. Pismo to jest dostępne w Dziale Regionalnym Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Plac Polonii 1.

_25

 

Okładka

izba

zeszyty

 

pomniki

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.