15 lat Muzeum Regionalnego w Bobolicach

W dniu 14 lipca odbyła się uroczystość upamiętniająca piętnastolecie utworzenia naszego muzeum. Na uroczystość przybyło ponad 70 osób, wśród nich: Bożena Kaczmarek, przedstawicielka Piotra Zientarskiego – senatora RP, Tomasz Sobieraj – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Marian Stanisław Hermanowicz – starosta koszaliński i patron muzeum, Dariusz Kalinowski – wicestarosta, Zenon Dropko – przewodniczący Rady Powiatu, Kamil Jesionowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Regina Kietaniec – sekretarz zaprzyjaźnionej gminy Jaszuny na Wileńszczyźnie, Bolesław Plust i prof. Witold Precht z Koszalina – honorowi obywatele Bobolic. Ponadto wśród gości byli: przedstawiciele Wojska Polskiego – płk Paweł Czajkowski, dowódca 34. Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach, kpt. Mariusz Kaczmarek – dowódca Posterunku Radiolokacyjnego w Darżewie oraz przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie – mjr Dariusz Lebiedowicz, zastępca dyrektora i mjr Bogumił Wacław, specjalista ds. penitencjarnych OISW. Zakład Karny w Starem Bornem reprezentował por. Marek Dankowski, zastępca dyrektora i kpt. Robert Trembowelski, rzecznik prasowy, natomiast Oddział Zewnętrzny w Dobrowie – mjr Daniel Mikołajczyk, zastępca dyr. AŚ w Koszalinie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektorzy i przedstawiciele muzeów w Koszalinie, Szczecinku, Człuchowie i Darłowie oraz przedstawiciele bobolickiego samorządu z burmistrz Mieczysławą Brzozą na czele. Obecni byli również sołtysi i grupa ofiarodawców eksponatów.

Zaproszeni goście

Obchody rozpoczęto występem polonijnego zespołu pieśni i tańca „Znad Mereczanki” z Jaszun koło Wilna. Po nim przemówienie powitalne wygłosił kierownik muzeum, w dalszej kolejności wystąpili: Bożena Kaczmarek, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, burmistrz Mieczysława Brzoza, starosta Marian Stanisław Hermanowicz i inni.

Występ zespołu „Znad Mereczanki” z Jaszun

Kierownik muzeum z Bożeną Kaczmarek, przedstawicielką Piotra Zientarskiego – senatora RP

Przemawia Marian Stanisław Hermanowicz – starosta koszaliński i honorowy patron muzeum

Kulminacyjnym punktem było wręczenie przez wicemarszałka na ręce kierownika muzeum srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego dla naszego muzeum za zasługi dla rozwoju regionu.

Następnie osobom, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w działalność naszej placówki wręczono pamiątkowe podziękowania i dyplomy za zasługi dla rozwoju muzeum.

Osoby uhonorowane za zasługi dla muzeum.  Na zdjęciu: Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic i Marian Stanisław Hermanowicz, starosta koszaliński

 

 Reprezentanci wyróżnionych organizacji i instytucji. Na zdjęciu: Janusz Koczkodaj – prezes Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach, Artur Tomczak – przedstawiciel Nadleśnictwa Bobolice, Leszek Karbowski – dyrektor Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych  w Bobolicach

 

Przedstawiciele uhonorowanych zakładów karnych: mjr Daniel Mikołajczyk – z-ca dyrektora OZ w Dobrowie AŚ w Koszalinie, por. Marek Dankowski – z-ca dyrektora ZK w Starem Bornem 

 

Uhonorowani darczyńcy z Mieczysławą Brzozą, burmistrz Bobolic i Tomaszem Sobierajem, wicemarszałkiem. Na zdjęciu – górny rząd od lewej: Tomasz Sobieraj, Mieczysława Brzoza, Jolanta Piekarzewicz, Irena Samoił-Kowalska, Jolanta Dymińska, Wiesław Dymiński, Marian Harasim, Kazimierz Szulc, Czesław Wlaźlak, Marek Tomaszewski; dolny rząd od lewej: Ryszard Kreczetowski, Mariusz Sotnik, Witold Rączka, Marek Kowalski, Jerzy Kaczmarek, Wiesław Świtała, Czesław Sinicki, Jan Wójcik, Władysław Wierzbowiecki

Szczególnym dyplomem wyróżniono Renatę Kowalską, przewodniczącą Rady muzeum, która poświęciła wiele czasu na rzecz jego rozwoju i popularyzację wśród młodzieży szkolnej.

 

W części merytorycznej uroczystości kierownik muzeum omówił główne kierunki działalności placówki w minionym piętnastoleciu.

 

 

Uroczystość zakończono wspólnym obiadem. W tym dniu muzeum było otwarte dla zwiedzających aż do godziny 22.00. („Wieczór z muzeum”). Zwiedziło je kilkadziesiąt osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Więcej zdjęć z uroczystości dostępnych jest pod linkiem: www.flickr.com/photos/138611892@N04/albums/72157686255539465

Możliwość komentowania jest wyłączona.