„Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego „

W dniu 6 kwietnia muzeum wzięło udział w konferencji „Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego”, która miała miejsce w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach koło Nowogardu. Jej organizatorami były: Stowarzyszenie Muzealników Polskich – oddział zachodniopomorski, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zespół Dworsko-Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach i Stowarzyszenie Akademia Kulice. Wydarzenie – skierowane do środowiska muzealników, reprezentantów władz samorządowych regionu, zainteresowanych stowarzyszeń i badaczy Pomorza Zachodniego – poświęcono problematyce kolekcji zgromadzonych w instytucjach kultury, edukacji lub przez osoby prywatne, fundacje czy stowarzyszenia. Zbiory te odgrywają ważną funkcję w pielęgnowaniu tradycji i pamięci miejscowości Pomorza Zachodniego. Stanowią również istotny element budowania lokalnej tożsamości pomorskiej.

Komunikat na temat kolekcji naszego muzeum przedstawiła Sandra Fir. Konferencja była wspaniałą okazją do zaprezentowania muzeum oraz wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i skorzystania z wiedzy osób zajmujących się obszarem muzealnictwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.