Monthly Archives Grudzień 2017

Wystawa „W kręgu tajemnic”

Muzeum Regionalne w Bobolicach serdecznie zaprasza do swojej siedziby na wystawę czasową poświęconą kulturze Gotów. Najbardziej charakterystyczną cechą kulturową tego ludu są kręgi kamienne, których tajemnice będzie można odkryć podczas zwiedzania. Na wystawie można poznać historię króla Filimera, która stała się punktem wyjścia do przedstawienia gockiego obrządku pogrzebowego. Ekspozycję tworzą również zabytki barbarzyńskiego rzemiosła, które możemy zobaczyć dzięki badaniom prowadzonym przez Muzeum w Koszalinie na stanowiskach archeologicznych związanych z Gotami.

Czas ekspozycji: 5.01 – 20.02. 2018 r.

Wystawa wypożyczona z Muzeum w Koszalinie

Czytaj więcej